64507409
SAENSTHEATERFESTiVAL
Het leukste festival van de Zaanstreek
vind je in Assendelft 

Het festival in 2016

24 september 2016 - een korte terugblik

De prijswinnaars van 2016

In de middag hebben we gekeken naar zeven voorstellingen om te beginnen Simplex met De gedaanteverwisseling, waarna PlanB met Bejegen me heus, gevolgd door D.E.V. 77 met Van Ostadestraat 33 IV, Dansstudio Maaike met verschillende dansen, Postiljon met Halte opgeheven, Arti met O o verleden, daarna Expressie met Victoria station en de middag werd afgesloten door de a capella groep S.P.A.M. Dick Nijman vertelde namens het publiek wie de waarderingsprijzen van de middag hebben gewonnen, maar niet zonder zijn waardering te hebben uitgesproken over het spel van alle groepen. De 3e prijs ging naar ‘Postiljon’ voor Halte opgeheven, de 2e prijs ging naar ‘Arti’ voor O o verleden en de 1ste prijs was voor de jonge dames van ‘Dansstudio Maaike’ waarvan het publiek geen genoeg kon krijgen. ‘s Avonds werden we getrakteerd op zes voorstellingen waar de winnaar van de wisselprijs van 2015 FeedY’RHead het spits mocht afbijten met Lev, gevolgd door Het Speelt met Bliksem, Rood met Mijn man en Ray met X-Ray een doorkijkje van zijn ideeën en oplossingen. Paradox sloot de voorstellingenreeks af met Maria’s Man en aansluitend Jezus; de epiloog, waarna S.P.A.M. vergezeld van Cloud 9 een aantal a capella nummers liet horen. Aan Dick Nijman de schone taak om de waarderingsprijzen van de avond uit te reiken vergezeld van een korte beoordeling voor alle groepen . De 3e prijs was voor ‘Paradox’ waar in Dick zelf een rol had gespeeld, de 2e prijs ging naar ‘FeedY’RHead’ voor Lev en de 1ste prijs naar ‘Het speelt’ voor Bliksem. De wisselprijs gaf Dick dit jaar aan dezelfde ‘Het speelt’ voor Bliksem, maar met name aan de fantastisch acterende Mijntje Pronk. Mijntje mag samen met Rick Dros volgend jaar terugkomen om de wisselprijs te verdedigen en wellicht te prolongeren.    
© 2012-2017
Foto’s van Emil de Jong en Barend Heistek